Servicevoorwaarden


Door gebruik te maken van de TOURNEYSOFT- en / of PLAYINGA-website of zijn diensten (de "Site" of de "Dienst"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent. voor naleving met alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken. Dit Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. Je mag niet frame of framing-technieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag er geen gebruiken metatags of enige andere "verborgen tekst" die TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA's naam of handelsmerken gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. U mag niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins proberen om broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Service af te leiden, of om een deel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. Elke wijziging van de inhoud, of enig deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de Dienst verleend door TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA te gebruiken.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:


Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. Je mag niet frame of framing-technieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag er geen gebruiken metatags of enige andere "verborgen tekst" die TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA's naam of handelsmerken gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. U mag niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins proberen om broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Service af te leiden, of om een deel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. Elke wijziging van de inhoud, of enig deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de Dienst verleend door TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA te gebruiken. Tenzij anders vermeld, bevat de inhoud van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen, grafische afbeeldingen, knopafbeeldingen die hierin zijn opgenomen en hun rangschikking, de "Look and feel" (met betrekking tot de inhoud van de site) en het ontwerp van de site en zijn eigendom van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. De handelsmerken, servicemerken, ontwerpen en logo's die op deze site worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. Alle handelsmerken waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.


GEBRUIKERS ACCOUNT:


Om uw account aan te maken, kunt u zich via uw account bij TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA registreren bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, waaronder Facebook (gezamenlijk "SNS"). Wanneer u zich registreert via uw SNS-account, u wordt gevraagd om in te loggen op de Service met uw SNS-accountgegevens. Door een account aan te maken via uw account bij een SNS, geeft u TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA toegang tot uw SNS-accountinformatie en gaat u ermee akkoord om zich te houden aan de toepasselijke voorwaarden van uw SNS bij uw gebruik van de Dienst via die SNS. Je hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen je TOURNEYSOFT- en / of PLAYINGA-account en SNS-account op elk moment uit te schakelen door naar het SNS-account en het verbreken van de toegang tot de Dienst.


Gebruikersinhoud:


Door inhoud (inclusief maar niet beperkt tot posts) bij te dragen aan TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA, erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en ons privacybeleid. U dient alleen inhoud bij te dragen als u hiermee vertrouwd bent termen:

 • Uw inhoud is gedurende de hele service openbaar zichtbaar.

 • Uw inhoud, inclusief uw openbare accountinformatie zoals uw weergavenaam of profielfoto, kan worden geïndexeerd door zoekmachines van derden, zoals Google, die deze mogelijk niet onmiddellijk (of ooit) verwijderen, zelfs niet als deze wordt verwijderd uit de TOURNEYSOFT of PLAYINGA Service.

 • Uw inhoud kan in licentie worden gegeven aan derden die akkoord zijn gegaan met de API-servicevoorwaarden, of anderszins een licentie hebben verkregen van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA, zoals beschreven in ons privacybeleid.

 • U draagt nauwkeurige foto's en informatie bij. Inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, aanstootgevend of anderszins ongepast is, kan zonder kennisgeving worden gemarkeerd en verwijderd.

 • Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan alle toepasselijke wetten. U vertegenwoordigt en garandeert dat


  • u bezit of bezit anderszins alle rechten om uw inhoud te gebruiken;

  • je hebt de toestemming om de naam en gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken en om de identificerende of persoonlijke informatie van die persoon te gebruiken;

  • u bent bevoegd om alle rechten te verlenen die in deze voorwaarden en services worden beschreven

  • het gebruik van uw inhoud zoals beoogd door deze voorwaarden zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op enig intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, contract of andere rechten van een persoon of entiteit. Als u niet het recht heeft om inhoud in te dienen voor dergelijk gebruik, kan dit onderhevig zijn aan u aan aansprakelijkheid

  • het shirt, het toernooi of het team dat is gemaakt, is niet genoemd op een manier die uw lezers doet denken dat u een andere persoon of organisatie bent;


 • U wordt als enige verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor uw inhoud en gedrag op de TOURNEYSOFT- en / of PLAYINGA-service. TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik van uw inhoud door TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA in overeenstemming met met deze voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen op alle inhoud die u indient.

 • Uw inhoud kan worden gewijzigd of aangepast (foto's kunnen bijvoorbeeld worden bijgesneden) om te voldoen aan de ontwerp- en technische vereisten van de service of om enige andere reden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van originele kopieën van uw inhoud.


In geval van overtreding van het bovenstaande, behoudt TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA zich het recht voor om uw account te annuleren, te verwijderen of een andere naam te geven en / of u de toegang tot de site te blokkeren, en om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen wet, regelgeving, overheidsverzoek of partnerverzoek, naar eigen goeddunken. TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA behoudt zich ook het recht voor om uw toernooien of teams te verwijderen en / of de distributie van uw inhoud of een derde partij te blokkeren. Inhoud via de Service en / of om naar eigen goeddunken de naam van uw toernooien of teams te wijzigen. Uw inhoud is altijd van u. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u al bezit op uw inhoud, maar door te uploaden, het plaatsen, bijdragen of anderszins verstrekken van uw inhoud aan TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA, verleent u TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven, uitvoeren en anderszins volledig exploiteren van uw inhoud in verband met de service en TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA's (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden) bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alle Services (en afgeleide werken daarvan) of de Service in alle mediaformaten en via mediakanalen (inclusief, maar niet beperkt tot, derde party services). Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten op uw inhoud, inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen voor het materiaal in uw inhoud, tenzij anders overeengekomen geschreven.


TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SERVICE:


TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA geeft gebruikers toegang tot en persoonlijk gebruik van deze service, inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en / of beheren van spelersprofiel, teams, wedstrijden en toernooien met behulp van de website of met behulp van de iPhone, Android telefoontoepassingen. Gebruikers mogen de Dienst, of enig deel ervan, niet wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. U gaat ermee akkoord dat u deze Service niet voor enig ander doel zult gebruiken of proberen te gebruiken dan voor het maken en beheren van spelersprofielen, sportteams, wedstrijden en toernooien; u mag deze Service niet gebruiken of proberen te gebruiken (en mag geen derde partij toestaan) of deze uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of de distributie van inhoud op of via de Service vergemakkelijken voor welk doel dan ook:


 • die ongeoorloofde of ongevraagde advertenties, verzoeken, schema's, spam, overstromingen of andere ongevraagde spam of bulk-e-mail verzendt (inclusief zonder beperkte berichten naar sociale-mediadiensten van derden die aan de Service zijn gekoppeld) of ongevraagde commerciële communicatie,

 • die schadelijke of onbruikbare computercodes, bestanden, programma's of virussen verzendt,

 • die e-mailadressen of persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA,

 • die onze netwerkdiensten of de goede werking van de Dienst of activiteiten op de Dienst verstoort,

 • die handmatige of geautomatiseerde software of andere processen gebruikt om te "crawlen", "spider", indexeren of op een niet-tijdelijke manier informatie op te slaan of te cachen die is verkregen van een pagina van de Service,

 • die probeert ongeautoriseerde toegang tot onze Service te krijgen, inclusief het omzeilen van metingen die we kunnen gebruiken om toegang tot de Service (of andere accounts, computersystemen of netwerken die met de Service zijn verbonden) te voorkomen of te beperken,

 • die een expliciete of impliciete band met TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA suggereert (zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA) of die zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA,

 • die ons vermogen om deze Service uit te voeren of de mogelijkheid van een andere persoon om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Service, belemmert of beperkt.


UW ACCOUNT EN UW INHOUD UITSCHAKELEN:


U kunt uw account op elk moment uitschakelen via de service. Als u uw account uitschakelt, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te stoppen met het weergeven van openbare accountinformatie tijdens de service. Als u uw account uitschakelt, wordt geanonimiseerd Uw inhoud, maar verwijdert deze niet automatisch. Omdat andere TOURNEYSOFT- en / of PLAYINGA-gebruikers mogelijk hebben gehandeld naar uw inhoud, is het mogelijk dat u uw inhoud niet meer kunt verwijderen of bewerken nadat u deze heeft bijgedragen aan TOURNEYSOFT en / of SPELEN A. We hebben redelijke inspanningen geleverd om u in staat te stellen uw inhoud te verwijderen en uw account uit te schakelen, waardoor uw inhoud van uw account wordt losgekoppeld, maar we kunnen geen volledige verwijdering garanderen.


TERUGBETALING & ANNULERINGSBELEID:


Totdat de eerste wedstrijd is gescoord op TOURNEYSOFT, komt de gebruiker in aanmerking voor een terugbetaling na aftrek van de kosten van de betalingsgateway en belastingen. Maar zodra een eerste game is gescoord, is er geen restitutie. De gebruiker moet doorgaan met het voltooien van het toernooi. Om terugbetaling te claimen, stuurt de gebruiker een e-mail naar refund@tourneysoft.com vanaf de geregistreerde e-mailadres, met de naam van het toernooi en de reden voor het annuleren van het toernooi. Restituties worden binnen 10 werkdagen verwerkt.


Websites van derden:


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijft TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA niet, keurt, sponsort of controleert, en zijn wij op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, berekeningen, informatie, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via websites waarnaar deze Service een link kan bieden. Door de Service te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige schade of claims die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke inhoud, diensten, berekeningen, informatie, producten of materialen. U dient de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van elke website zorgvuldig door te nemen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.


DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:


DE SERVICE WORDT GELEVERD DOOR TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT (1) DE WERKING VAN DE SERVICE (2) HET VOORKOMEN VAN TOERNOOIEN OF WEDSTRIJDEN DIE VIA TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA. (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SERVICE OF PRODUCTEN OPGENOMEN IN DE SERVICE, OF (4) ENIG GEBRUIK OF MISBRUIK VAN UW INHOUD OF DIENSTEN GEMAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ OF EEN COMMERCIËLE PARTNER, OF MEER IN HET ALGEMEEN HET GEDRAG VAN ANDEREN. (5) OF DE FUNCTIES BEVATTEN OP DE SERVICE ZAL ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSGARANTIES. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE VOOR EIGEN RISICO IS.


DEZE SERVICE KAN OOK FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN BEVATTEN VAN DERDEN EN ORGANISATIES. TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA VERTEGENWOORDIGT OF BEVESTIGT NIET DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE WORDT WEERGEGEVEN, UPLOADEN OF VERSPREID, OF ELKE INHOUD OF GEDRAG VAN DE GEBRUIKER. U ERKENT DAT ENIG VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, VERKLARING, INFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD OF GEDRAG ZAL OP EIGEN RISICO ZIJN.


U GAAT ERMEE AKKOORD DAT TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE INFORMATIE DIE OP DE SERVICE IS VERVAT, ZELFS INDIEN EERDER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.


IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE STATEN, DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA, AANBIEDERS VAN INHOUD VAN DERDEN EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN ZIJN BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.


BEËINDIGING:


TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Service beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, uw schending van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan jou. In het geval dat deze voorwaarden worden beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot inhoud die op de service verschijnt, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, van kracht. beëindiging.


TOEPASSELIJK RECHT:


Als er een geschil is tussen u en ons over of met betrekking tot de Site, gaat u door het gebruik van de Site ermee akkoord dat het geschil wordt beheerst door de Indiase wetgeving en onder de exclusieve jurisdictie van de Indiase rechtbanken.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:


TOURNEYSOFT en / of PLAYINGA behoudt zich het recht voor om delen van de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Lees de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw voor wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de site betekent dat u dergelijke wijzigingen of verwijderingen accepteert.