Servicevoorwaarden


Door gebruik te maken van de website van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) of haar diensten (de "Site" of de "Service"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en handelsmerkrecht. Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). U mag geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) in te lijsten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) . U mag de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Service niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden, of enig onderdeel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. . Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) of derden, en elk ongeoorloofd gebruik wordt beëindigd de toestemming om de Service te gebruiken die wordt verleend door onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT).


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:


Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). U mag geen kaders of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) . U mag de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Service niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden, of enig onderdeel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. . Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) of derden, en elk ongeoorloofd gebruik wordt beëindigd de toestemming om de Service te gebruiken die wordt verleend door onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). Tenzij anders vermeld, bevat de inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst en afbeeldingen, afbeeldingen, knopafbeeldingen, hierin en hun rangschikking, de "look and feel" (met betrekking tot de site-inhoud) en het site-ontwerp en zijn eigendom van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo's die op deze site worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). Alle handelsmerken waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


GEBRUIKERS ACCOUNT:


Om uw account aan te maken, kunt u zich registreren bij onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) via uw account bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, waaronder Facebook (gezamenlijk 'SNS'). Wanneer u zich registreert via uw SNS-account, wordt u gevraagd om in te loggen op de Dienst met uw SNS-accountgegevens. Door een account aan te maken via uw account bij een SNS, geeft u onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) toegang tot uw SNS-accountgegevens en stemt u ermee in zich te houden aan de toepasselijke algemene voorwaarden van uw SNS bij uw gebruik van de Dienst via een dergelijke SNS. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT)-account en SNS-account op elk gewenst moment uit te schakelen door toegang te krijgen tot de SNS-account en de toegang tot de Service te verbreken.


Gebruikersinhoud:


Door Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot berichten) bij te dragen aan onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT), erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en ons Privacybeleid. Je mag alleen inhoud bijdragen als je je op je gemak voelt met deze voorwaarden:

 • Uw inhoud is gedurende de hele service openbaar zichtbaar.

 • Uw inhoud, inclusief uw openbare accountgegevens zoals uw weergavenaam of profielfoto, kan worden geïndexeerd door zoekmachines van derden, zoals Google, die deze mogelijk niet onmiddellijk (of nooit) verwijderen, zelfs als deze wordt verwijderd uit onze websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT)-service.

 • Uw Inhoud kan in licentie worden gegeven aan derden die hebben ingestemd met de API-servicevoorwaarden, of anderszins in licentie zijn gegeven vanaf onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT), zoals beschreven in ons privacybeleid.

 • U draagt nauwkeurige foto's en informatie bij. Inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, aanstootgevend of anderszins ongepast is, kan zonder kennisgeving worden gemarkeerd en verwijderd.

 • Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan alle toepasselijke wetten. U vertegenwoordigt en garandeert dat


  • u bezit of bezit anderszins alle rechten om uw inhoud te gebruiken;

  • je hebt de toestemming om de naam en gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken en om de identificerende of persoonlijke informatie van die persoon te gebruiken;

  • u bent bevoegd om alle rechten te verlenen die in deze voorwaarden en services worden beschreven

  • het gebruik van uw inhoud zoals beoogd door deze voorwaarden zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op enig intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, contract of andere rechten van een persoon of entiteit. Als u niet het recht heeft om inhoud in te dienen voor dergelijk gebruik, kan dit onderhevig zijn aan u aan aansprakelijkheid

  • het shirt, het toernooi of het team dat is gemaakt, is niet genoemd op een manier die uw lezers doet denken dat u een andere persoon of organisatie bent;


 • U wordt als enige verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor uw inhoud en gedrag op de door ons beheerde websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) Service. onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik van uw inhoud door onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) in overeenstemming met deze voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan alle inhoud die u indient.

 • Uw inhoud kan worden gewijzigd of aangepast (foto's kunnen bijvoorbeeld worden bijgesneden) om te voldoen aan de ontwerp- en technische vereisten van de service of om enige andere reden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van originele kopieën van uw inhoud.


In het geval van een schending van het bovenstaande, behouden onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) zich het recht voor om uw account te annuleren, te verwijderen of te hernoemen en/of om u de toegang tot de site te blokkeren en om informatie vrij te geven als nodig is om naar eigen goeddunken te voldoen aan wet-, regelgeving, overheidsverzoeken of partnerverzoeken. onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) behoudt zich ook het recht voor om uw toernooien of teams te verwijderen en/of de distributie van uw inhoud of inhoud van derden via de service te blokkeren en/of te wijzigen, uitsluitend discretie, de naam van uw toernooien of teams. Uw inhoud is altijd van u. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u al bezit op uw inhoud, maar door uw inhoud te uploaden, te plaatsen, bij te dragen of anderszins te verstrekken aan onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT), verleent u onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven, uitvoeren en anderszins volledig exploiteren Uw inhoud in verband met de Service en onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alle Services (en afgeleide werken) daarvan) of de Service in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (inclusief, maar niet beperkt tot, services van derden). Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten op uw inhoud, inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen op het materiaal in uw inhoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SERVICE:


Onze beheerwebsites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) geven Gebruikers toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Service, inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of beheren van spelersprofielen, teams, wedstrijden en toernooien met behulp van de Website of met behulp van de iPhone, Android telefoon applicaties. Gebruikers mogen de Service, of enig deel ervan, niet wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). U stemt ermee in dat u deze Service voor geen enkel ander doel zult gebruiken of proberen te gebruiken dan voor het maken en beheren van spelersprofielen, sportteams, wedstrijden en toernooien; u mag (en mag geen enkele derde partij toestaan) deze Service gebruiken of proberen te gebruiken of inhoud op of via de Service voor welk doel dan ook uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins distribueren of vergemakkelijken:


 • die ongeoorloofde of ongevraagde advertenties, verzoeken, schema's, spam, overstromingen of andere ongevraagde spam of bulk-e-mail verzendt (inclusief zonder beperkte berichten naar sociale-mediadiensten van derden die aan de Service zijn gekoppeld) of ongevraagde commerciële communicatie,

 • die schadelijke of onbruikbare computercodes, bestanden, programma's of virussen verzendt,

 • die e-mailadressen of persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT),

 • die onze netwerkdiensten of de goede werking van de Dienst of activiteiten op de Dienst verstoort,

 • die handmatige of geautomatiseerde software of andere processen gebruikt om te "crawlen", "spider", indexeren of op een niet-tijdelijke manier informatie op te slaan of te cachen die is verkregen van een pagina van de Service,

 • die probeert ongeautoriseerde toegang tot onze Service te krijgen, inclusief het omzeilen van metingen die we kunnen gebruiken om toegang tot de Service (of andere accounts, computersystemen of netwerken die met de Service zijn verbonden) te voorkomen of te beperken,

 • die een expliciete of impliciete relatie suggereert met onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) (zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) of die zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT),

 • die ons vermogen om deze Service uit te voeren of de mogelijkheid van een andere persoon om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Service, belemmert of beperkt.


UW ACCOUNT EN UW INHOUD UITSCHAKELEN:


U kunt uw Account op elk moment via de Dienst uitschakelen. Als u uw account uitschakelt, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te stoppen met het weergeven van openbare accountinformatie in de hele Service. Als u uw account uitschakelt, wordt uw inhoud geanonimiseerd, maar wordt deze niet automatisch verwijderd. Omdat andere gebruikers van onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) mogelijk hebben gereageerd op Uw Inhoud, is het mogelijk dat u uw Inhoud niet kunt verwijderen of bewerken nadat u deze heeft bijgedragen aan onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). We hebben redelijke inspanningen geleverd om u in staat te stellen uw inhoud te verwijderen en uw account uit te schakelen, waardoor uw inhoud wordt losgekoppeld van uw account, maar we kunnen geen volledige verwijdering garanderen.


TERUGBETALINGSBELEID:


Raadpleeg onze pagina met het restitutiebeleid voor informatie over restituties.


Websites van derden:


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijven, keuren, sponsoren of controleren onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) niet, en zijn we op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, services, berekeningen, informatie, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via websites waarnaar deze Service een link kan bieden. Door de Service te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon voor enige schade of claims die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke inhoud, services, berekening, informatie, producten of materialen. U dient de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van elke Website zorgvuldig door te nemen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.


DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:


DE DIENST WORDT GELEVERD DOOR onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT (1) DE WERKING VAN DE DIENST (2) HET VOORKOMEN VAN TOERNOOIEN OF WEDSTRIJDEN DIE ZIJN GEMAAKT OF BEHEERD VIA onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT). (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENST OF PRODUCTEN DIE OP DE DIENST ZIJN OPGENOMEN, OF (4) ENIG GEBRUIK OF MISBRUIK VAN UW INHOUD OF DIENSTEN DOOR EEN DERDE OF EEN COMMERCILE PARTNER, OF MEER IN HET ALGEMEEN HET GEDRAG VAN ANDEREN. (5) OF DE FUNCTIES OP DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TITEL GARANTIES. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO IS.


DEZE DIENST KAN OOK FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DERDEN EN ORGANISATIES BEVATTEN. onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) VERTEGENWOORDIGT OF ONDERSCHRIJFT NIET DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN, GEUPLOAD OF VERSPREID VIA DE INHOUD VAN DE SERVICE OF EEN ONDERSTEUNING. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, VERKLARING, INFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD OF GEDRAG OP EIGEN RISICO IS.


U GAAT ERMEE AKKOORD DAT onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN jegens U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BEPAALDE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE OF DAT GEBRUIK VAN DAT RESULTAAT DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST OF DE INFORMATIE OP DE DIENST TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS EERDER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT), DERDE CONTENT-PROVIDERS EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.


BEËINDIGING:


Onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Service beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en zonder aan u opmerken. In het geval dat deze Voorwaarden worden beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot inhoud die op de Service wordt weergegeven, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, ook na beëindiging van kracht.


TOEPASSELIJK RECHT:


Als er een geschil is tussen u en ons over of met betrekking tot de Site, gaat u door het gebruik van de Site ermee akkoord dat het geschil wordt beheerst door de Indiase wetgeving en onder de exclusieve jurisdictie van de Indiase rechtbanken.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:


Onze operationele websites (PLAYINGA, TOURNEYSOFT & KLUBSOFT) behoudt zich het recht voor om delen van de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen of verwijderingen accepteert.