Servicevoorwaarden


Door gebruik te maken van de TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA Website of haar diensten (de “Site” of de “Service”), stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en het merkenrecht. Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. U mag geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA in te lijsten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met TOURNEYSOFT en/of de naam of handelsmerken van PLAYINGA zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. U mag de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Service niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden, of enig onderdeel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. . Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de verleende Dienst te gebruiken door TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:


Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. U mag geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA in te lijsten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met TOURNEYSOFT en/of de naam of handelsmerken van PLAYINGA zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. U mag de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Service niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden, of enig onderdeel van de Service te wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken te creëren. . Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of het gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op het handelsmerk of andere eigendomsrechten van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de verleende Dienst te gebruiken door TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. Tenzij anders vermeld, bevat de inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst en afbeeldingen, afbeeldingen, knopafbeeldingen, hierin en hun rangschikking, de "look and feel" (met betrekking tot de site-inhoud) en het site-ontwerp en zijn eigendom van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo's die op deze site worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. Alle handelsmerken waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.


GEBRUIKERS ACCOUNT:


Om uw account aan te maken, kunt u zich registreren bij TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA via uw account bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, waaronder Facebook (gezamenlijk "SNS"). Wanneer u zich registreert via uw SNS-account, wordt u gevraagd om in te loggen op de Dienst met uw SNS-accountgegevens. Door een Account aan te maken via uw account bij een SNS, geeft u TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA toegang tot uw SNS-accountgegevens en gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan de toepasselijke algemene voorwaarden van uw SNS bij uw gebruik van de Dienst via een dergelijke SNS. Je hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen je TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA Account en SNS-account op elk moment uit te schakelen door toegang te krijgen tot de SNS-account en de toegang tot de Dienst te verbreken.


Gebruikersinhoud:


Door Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot berichten) bij te dragen aan TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA, erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en ons Privacybeleid. U mag alleen inhoud bijdragen als u vertrouwd bent met deze voorwaarden:

 • Uw inhoud is gedurende de hele service openbaar zichtbaar.

 • Uw Inhoud, inclusief uw openbare accountinformatie zoals uw weergavenaam of profielfoto, kan worden geïndexeerd door zoekmachines van derden, zoals Google, die deze mogelijk niet onmiddellijk (of nooit) verwijderen, zelfs als deze wordt verwijderd uit de TOURNEYSOFT of PLAYINGA-service.

 • Uw inhoud kan in licentie worden gegeven aan derden die hebben ingestemd met de API-servicevoorwaarden, of anderszins in licentie zijn gegeven door TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA, zoals beschreven in ons privacybeleid.

 • Je draagt nauwkeurige foto's en informatie bij. Inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, aanstootgevend of anderszins ongepast is, kan zonder kennisgeving worden gemarkeerd en verwijderd.

 • Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan alle toepasselijke wetten. U verklaart en garandeert dat:


  • u bezit of bezit alle rechten om uw inhoud te gebruiken;

  • u hebt toestemming om de naam en gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken en om de identificerende of persoonlijke informatie van een dergelijke persoon te gebruiken;

  • u bent geautoriseerd om alle rechten te verlenen die worden beschreven in deze voorwaarden en services

  • het gebruik van uw inhoud zoals bedoeld in deze voorwaarden zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op intellectuele eigendom, privacy, publiciteit, contract of andere rechten van een persoon of entiteit. Als u niet het recht hebt om Inhoud voor dergelijk gebruik in te dienen, kunt u aansprakelijk worden gesteld

  • de trui of het toernooi of het team dat is gemaakt, is niet genoemd op een manier die uw lezers misleidt door te denken dat u een andere persoon of organisatie bent;


 • U wordt als enige verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor uw inhoud en gedrag op de TOURNEYSOFT- en/of PLAYINGA-service. TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik van uw Inhoud door TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA in overeenstemming met deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan alle inhoud die u indient.

 • Uw Inhoud kan worden gewijzigd of aangepast (foto's kunnen bijvoorbeeld worden bijgesneden) om te voldoen aan de ontwerp- en technische vereisten van de Service of om enige andere reden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van originele exemplaren van uw inhoud.


In het geval van een overtreding van het bovenstaande, behouden TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA zich het recht voor om uw account te annuleren, te verwijderen of te hernoemen en/of om u de toegang tot de site te blokkeren en om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan de wet, regelgeving , verzoek van de overheid of verzoek van een partner, naar eigen goeddunken. TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA behoudt zich ook het recht voor om uw toernooien of teams te verwijderen en/of de distributie van uw inhoud of inhoud van derden via de service te blokkeren en/of om naar eigen goeddunken de naam van uw toernooien te wijzigen of Teams. Uw inhoud is altijd van u. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u al bezit op uw inhoud, maar door uw inhoud te uploaden, te plaatsen, bij te dragen of anderszins te verstrekken aan TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA, verleent u TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven, uitvoeren en anderszins volledig exploiteren van uw inhoud in verband met de service en TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA's ( en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alle Services (en afgeleide werken daarvan) of de Service in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (inclusief, zonder beperking, services van derden ). Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten op uw inhoud, inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen op het materiaal in uw inhoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SERVICE:


Met TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA hebben Gebruikers toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Dienst, inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of beheren van spelersprofielen, teams, wedstrijden en toernooien met behulp van de Website of met behulp van de iPhone, Android-telefoonapplicaties. Gebruikers mogen de Dienst, of enig deel ervan, niet wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. U stemt ermee in dat u deze Service voor geen enkel ander doel zult gebruiken of proberen te gebruiken dan voor het maken en beheren van spelersprofielen, sportteams, wedstrijden en toernooien; u mag (en mag geen enkele derde partij toestaan) deze Service gebruiken of proberen te gebruiken of inhoud op of via de Service voor welk doel dan ook uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins distribueren of vergemakkelijken:


 • die ongeautoriseerde of ongevraagde advertenties, verzoeken, schema's, spam, overstromingen of andere ongevraagde spam of bulk-e-mail (inclusief maar niet beperkt tot berichten op sociale-mediadiensten van derden die aan de Service zijn gekoppeld) of ongevraagde commerciële communicatie verzendt,

 • die schadelijke of uitschakelende computercodes, bestanden, programma's of virussen verzendt,

 • die e-mailadressen of persoonlijk identificeerbare informatie van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA verzamelt,

 • die onze netwerkdiensten of de goede werking van de Dienst of activiteiten die op de Dienst worden uitgevoerd, verstoort,

 • die handmatige of geautomatiseerde software of andere processen gebruikt om informatie te "crawlen", "spinnen", indexeren of op een niet-tijdelijke manier op te slaan of te cachen die is verkregen van een pagina van de Service,

 • die probeert ongeautoriseerde toegang tot onze Service te krijgen, inclusief het omzeilen van gemeten waarden die we kunnen gebruiken om toegang tot de Service (of andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Service) te voorkomen of te beperken,

 • die een uitdrukkelijke of impliciete band met TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA suggereert (zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA) of die zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA,

 • die ons vermogen om deze Service te gebruiken of het vermogen van een andere persoon om toegang te krijgen tot deze Service en deze te gebruiken, belemmert of beperkt.


UW ACCOUNT EN UW INHOUD UITSCHAKELEN:


U kunt uw Account op elk moment via de Dienst uitschakelen. Als u uw account uitschakelt, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te stoppen met het weergeven van openbare accountinformatie in de hele Service. Als u uw account uitschakelt, wordt uw inhoud geanonimiseerd, maar wordt deze niet automatisch verwijderd. Omdat andere TOURNEYSOFT- en/of PLAYINGA-gebruikers mogelijk hebben gereageerd op Uw Inhoud, is het mogelijk dat u uw Inhoud niet meer kunt verwijderen of bewerken nadat u deze heeft bijgedragen aan TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. We hebben redelijke inspanningen geleverd om u in staat te stellen uw inhoud te verwijderen en uw account uit te schakelen, waardoor uw inhoud wordt losgekoppeld van uw account, maar we kunnen geen volledige verwijdering garanderen.


TERUGBETALING & ANNULERINGSBELEID:


Totdat de eerste match is gescoord op TOURNEYSOFT, komt de gebruiker in aanmerking voor een terugbetaling na aftrek van betaling gateway kosten en belastingen. Maar zodra een eerste game is gescoord, is er geen restitutie. De gebruiker moet doorgaan met het voltooien van het toernooi. Om restitutie te claimen, moet de gebruiker een e-mail sturen naar refund@tourneysoft.com vanaf het geregistreerde e-mailadres, met de toernooinaam en de reden voor het annuleren van het toernooi. Terugbetalingen worden binnen 10 werkdagen verwerkt.


Websites van derden:


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijven, keuren, sponsoren of controleren TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA niet, en zijn wij op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, berekeningen, informatie, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via websites waarnaar deze Dienst een link kan voorzien. Door gebruik te maken van de Dienst erken je en ga je ermee akkoord dat TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens jou of enige andere persoon voor enige schade of claims die zouden kunnen voortvloeien uit jouw gebruik van dergelijke inhoud, diensten, berekeningen, informatie, producten of materialen . U dient de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van elke Website zorgvuldig door te nemen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.


DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:


DE SERVICE WORDT GELEVERD DOOR TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES VAN ENIGE VORM, EXPLICIET OF IMPLICIET, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT (1) DE WERKING VAN DE SERVICE (2) HET VOORKOMEN VAN TOURCHE OF BEHEERD VIA TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA. (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENST OF VAN DE PRODUCTEN DIE IN DE DIENST ZIJN INBEGREPEN, OF (4) ENIG GEBRUIK OF MISBRUIK VAN UW INHOUD OF DIENSTEN DOOR EEN DERDE OF EEN COMMERCILE PARTNER, OF MEER IN HET ALGEMEEN HET GEDRAG VAN ANDEREN. (5) OF DE FUNCTIES VAN DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TITEL GARANTIES. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO IS.


DEZE DIENST KAN OOK FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DERDEN EN ORGANISATIES BEVATTEN. TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA VERTEGENWOORDIGT OF ONDERSCHRIJFT NIET DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN, GEUPLOAD OF VERSPREID VIA DE SERVICE, OF ENIGE GEBRUIKERSINHOUD OF GEDRAG. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, VERKLARING, INFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD OF GEDRAG OP EIGEN RISICO ZAL VOOR UW EIGEN RISICO.


U GAAT ERMEE AKKOORD DAT TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET OF DE INFORMATIE OP DE DIENST, ZELFS ALS EERDER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DERGELIJKE STATEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA, DERDE CONTENT-AANBIEDERS EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.


BEËINDIGING:


TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Service beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u. In het geval dat deze Voorwaarden worden beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot inhoud die op de Service wordt weergegeven, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, ook na beëindiging van kracht.


TOEPASSELIJK RECHT:


Als er een geschil is tussen u en ons over of met betrekking tot de site, stemt u er door het gebruik van de site mee in dat het geschil wordt beheerst door de Indiase wet en onderworpen is aan de exclusieve jurisdictie van de Indiase rechtbanken.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:


TOURNEYSOFT en/of PLAYINGA behoudt zich het recht voor om delen van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen of verwijderingen accepteert.