Restitutiebeleid


Hoewel de toernooisoftware zelf gratis is, kunnen extra functies, zoals het insluiten van widgets of deelnemers in staat stellen toernooiwedstrijden te scoren, optionele kosten met zich meebrengen. Deze add-ons kunnen naar goeddunken van de gebruiker worden gekocht en zodra ze zijn gekocht, worden ze onmiddellijk geactiveerd en kunnen ze niet worden gedeactiveerd. Terugbetalingen zijn niet mogelijk nadat de add-ons zijn gekocht.


Als je vragen hebt over dit restitutiebeleid, neem dan gerust contact met ons op via onze Service of schrijf ons op <x id="START_LINK" equiv-text="&lt;a href=&quot;mailto:refund@playinga.com?subject=Refunds Policy Query&quot; title=&quot;Refunds Policy Query&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;>" ctype="x-a"/>refund@playinga.com<x id="CLOSE_LINK" equiv-text="&lt;/a>" ctype="x-a"/ >