Antispambeleid


Dit beleid is van toepassing op alle SKYBIS Technologies Services die kunnen worden gebruikt voor het verzenden van bulk-e-mails of commerciële e-mails ("Gedekte Services").


U gaat akkoord met het antispambeleid van SKYBIS Technologies als voorwaarde voor het gebruik van Gedekte diensten. Gedekte services mogen alleen worden gebruikt voor het verzenden van e-mails of berichten naar personen van wie u uitdrukkelijke toestemming hebt om e-mails of berichten te verzenden over het onderwerp van dergelijke e-mail of berichten, zoals op toestemming gebaseerde e-mailmarketing. We nemen ons antispambeleid zeer serieus. Als we ontdekken dat je e-mails of berichten stuurt naar mensen zonder hun toestemming, behouden we ons het recht voor om je gebruikersaccount te beëindigen.


Met "toestemming" bedoelen we de uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming die aan u is verleend. Een toestemming om commerciële e-mails te verzenden kan zijn via:

 • Het verzenden van een e-mailadres als onderdeel van het downloaden van iets van uw website of het bestellen van een product of dienst bij u.


 • Abonneer u op een e-mailnieuwsbrief door een formulier op uw website in te vullen.


 • Iemand heeft u het e-mailadres gegeven als onderdeel van deelname aan een wedstrijd, evenement of enquête die door u wordt uitgevoerd en u heeft hem / haar laten weten dat u hen marketing-e-mails zou sturen.


 • Elk geval waarin een persoon die een formulier invult een opt-in-aanvinkvakje heeft aangevinkt om aan te geven dat hij/zij bereid is door u gecontacteerd te worden via e-mail, op voorwaarde dat het selectievakje standaard niet is aangevinkt en u deze persoon hebt geïnformeerd dat de aard van de e-mails commercieel zal zijn.


 • Elk visitekaartje dat wordt gegeven door een persoon die heeft aangegeven bereid te zijn e-mails van commerciële aard te ontvangen. Bereidheid tot het ontvangen van e-mails van commerciële aard wordt verondersteld waar het visitekaartje op een beurs in uw stand is gevallen.

De vuistregel is: "Gebruik geen gedekte services om e-mails of berichten te verzenden naar e-mailadressen waarnaar u geen uitdrukkelijke toestemming hebt om e-mails over het onderwerp van de e-mail te verzenden." We staan op 100% naleving van de bovenstaande regel.


Als we 100% zeggen, nemen we die gevallen niet mee waarin de ontvanger van een e-mail deze als spam heeft gemarkeerd, hoewel u uitdrukkelijke aantoonbare toestemming hebt om e-mails naar dat e-mailadres te verzenden. Houd er rekening mee dat een eenmaal verleende toestemming geacht wordt te zijn ingetrokken als de ontvanger van een e-mail zich heeft afgemeld voor het ontvangen van e-mails van u.


In het bijzonder dient u zich strikt te houden aan de volgende regels, die de hierboven genoemde vuistregel verduidelijken:

 • U moet expliciete toestemming hebben om contact op te nemen met de ontvanger over uw e-mail. U dient voldoende bewijs te bewaren van het feit dat u toestemming hebt gekregen van alle ontvangers van e-mails die door u via Gedekte diensten zijn verzonden.


 • U mag tijdens het gebruik van Gedekte Services geen e-mails importeren of verzenden naar e-mailadressen die u hebt gekocht, geleend, gehuurd of op enigerlei wijze verkregen van een derde partij, ongeacht enige claim over kwaliteit of toestemming. U dient zich ook te onthouden van het importeren in uw Gedekte Services-account of het verzenden van e-mails naar e-mailadressen die u van andere websites hebt verzameld.


 • U dient ervoor te zorgen dat de routerings- en koptekstinformatie, inclusief uw e-mails "Van" en "Aan", de oorspronkelijke domeinnaam en het e-mailadres waar en nauwkeurig zijn.


 • U mag geen onderwerpregels gebruiken die de ontvanger misleiden over de inhoud of het onderwerp van het bericht.


 • U dient in alle e-mails een afmeldoptie met één klik te bieden en u dient geen e-mails te sturen naar personen die zich hebben afgemeld of zich hebben afgemeld voor uw mailinglijst. Het verzoek om zich af te melden van de mailinglijst moet binnen 10 dagen na de datum van het verzoek worden gehonoreerd.


 • U moet uw geldige fysieke postadres opnemen in alle e-mails die via Gedekte diensten worden verzonden.


 • U moet in alle marketing-e-mails een opvallende mededeling opnemen dat het bericht een advertentie of verzoek is en dat de ontvanger kan afzien van het ontvangen van meer commerciële e-mails van u.

We kunnen op elk moment van u eisen dat u bewijst dat u uitdrukkelijke toestemming heeft om e-mails te verzenden naar e-mailadressen die u hebt geïmporteerd in uw Gedekte services, ongeacht of u marketing-e-mails naar dergelijke e-mailadressen hebt verzonden.


Uw gebruik van Gedekte services betekent dat u dit antispambeleid onvoorwaardelijk accepteert. Als u vragen heeft over ons antispambeleid, of als u spamactiviteiten van een van onze klanten wilt melden, neem dan contact op met onze afdeling misbruik via:


Postadres

SKYBIS Technologies LLP
VENTURAM, 113/1, Block B2, Second Floor,
200 Feet Radial Road, Alagappa Nagar,
Old Pallavaram, Chennai - 600 117,
Tamil Nadu, INDIA

Telefoon: + 91950-012-3495

9th May 2019